Ikke enighet om EØS-avtale

Det ble ikke oppnådd enighet om en utvidelse av EØS-avtalen på forhandlingsmøtet i Brussel i dag.