Fra Haakonsvern til Gibraltar for å bekjempe terror

Regjeringen sender fire MTB'er med rundt 100 befal og menige til NATOs antiterror-operasjon i Middelhavet. Båtene skal patruljere Gibraltarstredet.