Byråkratar «spelar» statsrådar i øvingar

Ingen statsråd har nokon gong teke del i kriseøvingar i departementa. I staden må byråkratar påta seg rolla og spele statsråd i øvingar - ofte med komiske resultat.