Alle på plass i rettssalen

Klokken 08.10 kom den første cellebilen med NOKAS-tiltalte til rettslokalt på Forus. Seks minutter senere kom cellebil nummer to. Alle tiltalte er nå på plass i den tungt bevoktede rettsbygningen.