Unge Høyre fikk også flertall for forslaget om å vurdere å heve særaldersgrensene i arbeidslivet. Begge forslagene ble vedtatt mot redaksjonskomiteens innstilling.

Unge Høyre fikk solid støtte fra Senior Høyre i debatten i forkant av avstemningen.

Ikke for

Stortingsrepresentant Arve Kambe som leder arbeids— og sosialkomiteen, er ikke tilhenger av å fjerne aldersgrensen.

— Dette handler ikke om at de aller eldste skal være lenger i jobb, men oppsigelsesvernet deres. Men det bør gå en grense et sted.

— Samtidig er jeg glad for at landsmøtet har høye ambisjoner for å få flere seniorer inn i arbeidslivet, sier han til NTB.

Kambe åpner for at aldersgrensen kan ble hevet ytterligere, men først etter at de nye reglene evalueres om noen år.

— Stortinget har sagt at det er naturlig å heve aldersgrensen til 75 år dersom erfaringene er positive. Det tror vi de blir, og da vil det også være naturlig å se på om aldersgrensen skal være enda høyere, sier han.

Hevet

Aldersgrensen i arbeidslivet, som ikke må forveksles med pensjonsalderen, ble hevet fra 70 til 72 år i forbindelse med de omstridte endringene i arbeidsmiljøloven som Stortinget behandlet tidligere i år.

Regjeringen kunngjorde fredag at disse endringene trer i kraft 1. juli.

— Det er jeg glad for. Vi får nå en rask iverksettelse av gode og viktige tiltak som gir større fleksibilitet i arbeidslivet, og flere personer mulighet til å prøve seg i arbeid, og til å jobbe lenger, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Dagen etter vedtok regjeringspartneren hans altså at denne aldersgrensen kan bli fjernet helt.

Kritisk

Den rødgrønne opposisjonen samt partene i arbeidslivet er skeptiske til at aldersgrensen heves så raskt.

— At dette forslaget hasteinnføres vil gjøre at de nye bestemmelsene i praksis kan forskyve avgangstidspunkt for enkelte. Det er problematisk, sa Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke til fredagens nyhet. Virke er imidlertid fornøyd med innføring av andre endringer i arbeidsmiljøloven.

At landsmøtet i Høyre også vurderer å heve særaldersgrensene, åpner for at brannmenn, politifolk og andre som har spesielle aldersgrenser i framtiden kan få anledning til å stå lenger i jobb.

Norsk-krav

Vedtakene ble fattet da landsmøtet lørdag formiddag behandlet en såkalt storresolusjon om arbeids-, kunnskaps- og sosialpolitikk kalt «Den norske drømmen».

Den tar blant annet til orde for økt bruk av lønnstilskudd, justeringer i overgangsstønaden, økt satsing på psykisk helse samt krav om at alle barn må mestre norsk når de begynner på skolen.

Høyres ordførerkandidat Yngve Brox fikk dessuten landsmøtet med seg på en formulering om at offentlige virksomheter aktivt bør jobbe for å rekruttere mennesker med funksjonshemninger.

Partiet gikk også inn for å bedre samarbeidet mellom rådgivningstjenesten på ungdomsskole og videregående skole samt økt satsing på skolepsykologer. (NTB)