- Riis-Johansen visste om Eidsiva-pengane

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen visste allereie i desember 2008 at det såkalla fornybarprosjektet skulle gi Senterpartiet pengar til å drive valkamp til 2009-valet.