• RINGERIKSBANEN: Her på Kroksund vil Jernbaneverket at banen skal krysse i bro. Men traseen vil bli adskillig bredere enn på denne gamle tegningen. FOTO: Biletmontasje: Jernbaneverket

Vil krasjlande regjeringens planer for E16 og Ringeriksbanen

«Motorvei er det verste alternativet både med tanke på klimautslipp og inngrep i naturen.» Derfor vil Naturvernforbundet, For Jernbane og seks andre organisasjoner stanse E16 og Ringeriksbanen.