KrF-leder Knut Arild Hareides klare beskjed til Erna Solberg og Siv Jensen er at regjeringen må tåle en svært omfattende endring av budsjettet, om det skal bli flertall.

Mindre oljepenger

I sitt alternative statsbudsjett øker KrF skatter og avgifter med vel 9 milliarder kroner, i forhold til regjeringens forslag. Samtidig foreslår de alternative lettelser på 1 milliard kroner. De øker utgiftene på en rekke poster med 7,8 milliarder kroner. Totalt sett betyr det at de bruker 2,5 milliarder kroner mindre på sitt budsjett enn det regjeringen la opp til.

— Alt i vårt budsjett er realistisk og gjennomførbart. Tiden er ikke inne for de store skattelettelsene, sier Knut Arild Hareide.

Han begrunner det særlig med de ventede endringsforslagene om person- og selskapsskatten som Scheel-utvalget vil legge frem i begynnelsen av desember. En rekke land har redusert selskapsskatten betydelig. Det betyr at også personskatten må reduseres tilsvarende, for å unngå uheldig skattetilpassing.

— Det er naivt å tro at ikke også Norge må gjøre det samme. Det må vi ha handlingsrom til å møte, sier Hareide.

Forberedt på krise

— Regjeringen la frem et veldig blå-blått budsjett. Det gir grunnlag for et betydelig gjennomslag for KrF og Venstre. Erna Solberg må ta denne lederrollen, og sørge for at det skjer, sier Hareide.

Han sier at tonen med regjeringspartiene er god, men legger ikke skjul på at H og Frp må komme sentrumspartiene i møte:

— Vi håper ikke på en krisesituasjon. Men vi har nå lagt frem et budsjett vi kan stemme for i Stortinget, uansett hvordan det går i forhandlingene, sier han.

Partiets finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, minner om at regjeringen ikke har noe annet valg enn å komme sentrumspartiene i møte:

— H og Frp har ikke flertall - flertallet i Stortinget kan sikres med sentrum, sier han.

Her er endringene

Her er noen av KrFs forslag til endringer av regjeringens skatte- og avgiftsopplegg:

• Ikke noe kutt i formuesskatten

• Innslaget for toppskatten endres ikke

• Forslaget om avgiftsfri import for 500 kroner stoppes

• Alkohol- og tobakksavgiftene økes med 5 - 10 prosent

• Vedtaket om at tobakkskvote kan gjøres om til taxfree vinkvote reverseres

• Ikke noe redusert engangsavgift for snøscootere og motorsykler

• Økt el-avgift på 1 øre

• Økt CO2-avgift på innenlands flyreiser

• Miljøavgift på plast- og papirposer (gir 1,2 milliarder kroner i inntekt)

•Bensin- og dieselavgiften prisjusteres

• Engangsavgiften på hybridbilder reduseres med 25 prosent

• Nullmoms på e-aviser

• Beholde skatteklasse 2

På utgiftssiden prioriterer KrF særlig fattigdomsbekjempelse, barn, bistand og miljøtiltak. Her er noen eksempler:

• Flere lærere i grunnskolen

• Redusert foreldrebetaling i barnehagene

• Økt kontantstøtte for ettåringer

• To årlige opptak i barnehagene

• Økt engangsstøtte ved fødsel og adopsjon

• Opprettholde behovsprøvd barnetillegg for uføre

• Opprettholde treårlig overgangsstønad for enslige foreldre

• Økt bostøtte

• 1500 flere kvoteflyktninger, særlig med tanke på Syria

• Tilbud om barnehage for 4- og 5-åringer i asylmottak

• Bistandsbudsjettet økes til 1,01 prosent av BNI - en økning på vel 1 milliard kroner

• 1500 flere sykehjemsplasser

• 300 millioner kr til mer skogvern

• 150 millioner mer til regional utvikling i regi av fylkene

• 400 millioner kr mer til jernbane

• 150 millioner kr mer til gang- og sykkelveier

• Pressestøtten opprettholdes på dagens nivå