Kvinnen er også dømt for å ha forsøkt å få voldsoffererstatning som følge av den falske anmeldelsen. Hun må også betale mannen 350.000 kroner i erstatning og oppreisning, skriver Nettavisen.

Mannen ble pågrepet og siktet for voldtekt i juli 2013 etter at de to hadde hatt sex hos i mannens leilighet i slutten av mai samme år. Han hadde gjort lydopptak av hele møtet med kvinnen, noe som førte til at voldtektssaken mot ham ble henlagt, og at kvinnen ble siktet og senere tiltalt for falsk forklaring.

Oslo tingrett mener lydopptaket viser at det ikke fant sted noen voldtekt, og at fornærmede utvilsomt ga en uriktig forklaring i anmeldelsen.

«Det fremgår av lydopptaket at tiltalte deltar aktivt og frivillig i alt som skjer, herunder at hun selv tar initiativ til samleiet med fornærmede,» skriver retten.

Avgjørelsen fra Oslo tingrett kommer til å bli anket, varsler kvinnens advokat.

— Min klient sier hun er sjokkert over domfellelsen. Hun anker dommen og forventer å bli frifunnet i lagmannsretten, sier advokat Kai Vaag til Nettavisen.