SV-forslaget er utarbeidet som representantforslag fra partileder Audun Lysbakken og stortingsrepresentant Karin Andersen. Helsetilsynet må få i oppdrag «å gjennomføre et landsomfattende tilsyn der reservasjon, både mot befatning med abort og andre temaer, kartlegges», skriver de to i forslaget.

Overfor NRK utdyper Lysbakken bakgrunnen for forslaget. Han forteller at det i dag finnes fastleger som allerede nekter å henvise til abort, assistert befruktning til lesbiske, og å hjelpe pasienter med enkelte typer prevensjon. Det er per i dag ulovlig for leger å reservere seg.

— Uakseptabelt

— Det vi frykter er at vi i dag har en reservasjonsjungel som er større enn noen helt har oversikt over, der leger tar seg til rette, sier Lysbakken til statskanalen.

Han kaller dette «totalt uakseptabelt» og mener Helsetilsynet etter gjennomført tilsyn med landets fastleger, kan gi advarsler, og i siste instans gi leger valget mellom å godta arbeidsoppgaver de ikke ønsker å utføre, eller å finne seg en annen jobb.

— Forslaget er en test på regjeringens troverdighet, sier Lysbakken som svar på hvorfor SV foreslår dette nå. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har allerede sendt sitt forslag om reservasjonsmulighet for fastleger ut på høring.

Høie mener SVs forslag ikke er gjennomførbart med dagens regelverk.

Nytt regelverk

— Nasjonalt tilsyn med dagens regelverk vil verken gi oss eller kvinnene oversikt over hvilke leger som reserverer seg. Et slikt tilsyn vil kun omfatte et begrenset antall og en begrenset mulighet til å få innsyn i legenes praksis, slik dagens regelverk fungerer. Mitt poeng med å innføre nytt regelverk er å gå vekk fra situasjonen som de rødgrønne har satt norske kvinner i, nemlig at kvinner må klage på leger som reserverer seg, sier Høie til NTB.

Høies forslag, som nå er ute på høring, vil legge ansvaret på kommunene. Han mener kommunene har den beste oversikten i og med at det er kommunene som har ansatt fastlegene og dermed kontrollerer legenes praksis.

— Mitt forslag vil innebære at vi ansvarliggjør kommunene. Jeg er enig i Lysbakkens intensjon, nemlig å røyke ut hvilke fastleger som driver i strid med regelverket, men hans problem er å foreslå dette innenfor et regelverk som er altfor dårlig, sier Høie.