Humlen, som er en av Norges fremste advokater på asylfeltet, mener flyktningretten åpner for å gi Snowden asyl, selv om han ikke er i Norge eller ved grensen, melder P4.

UD bekrefter ovenfor NTB at Norges ambassade i Moskva mandag mottok en telefaks fra Snowden med søknad om asyl i Norge. Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet sier til NRK at normal prosedyre tilsier at søknaden kommer til å bli avvist fordi Snowden var i Russland da han søkte om asyl.

Men advokat Humlen mener dette ikke er riktig og sier det ikke er sånn at Norge automatisk må avslå søknaden.

— Flyktningretten åpner for å innvilge asyl, selv om personen ikke er i Norge eller ved grensen, sier han.

Norsk utlendingslov sier i utgangspunktet at en asylsøker skal være i landet eller ved grensen, men Humlen forteller at flyktningretten kan overstyre dette.

— I folkeretten er det en forankret flyktningrett og der er det ingen begrensninger når det kommer til geografi, sier advokaten, som presiserer at han kommenterer saken på generelt juridisk grunnlag.