Hytteeieren som hadde tatt motorsagen fatt, ble i Kristiansand tingrett dømt til å betale 800.000 kroner i erstatning for de 14 trærne han felte uten lov, og deretter 140.000 kroner i sakskostnader, skriver VG.

Mannen kjøpte hytten i Hummerviga i Søgne gjennom sin bedrift for 6,5 millioner kroner. Kort tid etter kjøpet hogde han de omstridte trærne for å få bedre utsikt fra tomten, og dagen etter la han ut hytta på Finn.no for å lodde interessen.

Hytteforeningen i Elkem oppdaget imidlertid snauhogsten og anmeldte saken. Saken ble henlagt, men hytteforeningen gikk isteden til sivilt søksmål og krevde erstatning.