Til nå i år har 45 sjåfører, ti passasjerer, fem motorsyklister, sju syklister, fem fotgjengere, to akende, én mopedist og én annen trafikant omkommet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

18 av de omkomne var mellom 25 og 44 år gamle, og 15 av disse var sjåfører. Denne aldersgruppen er den eneste med nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Fortsatt er den typiske trafikkomkomne en mannlig sjåfør i alderen 16-24 år.

Det omkom ti personer i Hordaland og ni i Buskerud i første halvår. Færrest omkomne hadde Oslo, Aust-Agder og Finnmark, med én i hvert fylke.

Årets tall er en økning på én person sammenlignet med samme periode i fjor, men samtidig godt under gjennomsnittet for de ti siste årene, som er 103.

Tallene for juni viser at 18 personer omkom i trafikken her i landet.