Narud har blitt hyppig brukt som psykiatrisk kommentator av mediene under rettssaken, men har tidligere ikke villet si hva hun selv mener. Nå røper hun at hun lenge har vært av den oppfatning at Breivik er tilregnelig.

— Jeg har tenkt at han har en tankemasse, men om det er vrangforestillinger, paranoid psykose eller politisk paranoia, så har han ikke vært disorganisert på en måte som gjør han psykotisk i rettspsykiatrisk forstand, sier hun.

Hun mener dommen er riktig.

— Dommerne skal forholde seg til bevisføringen i hovedforhandlingene. Vi har hatt de to psykiatrirapportene, og i tillegg har vi hatt en rekke andre vitner, som politivitner som avhørte ham tidlig, helseteamet på Ila og andre, og ingen av disse har sett tegn til psykose. Og han har jo vist en veldig stor grad av uforanderlighet gjennom soningstiden. Han har fremstått samlet og nokså konsekvent og integrert. At han på noen måte har en psykose, det utelukker jeg ikke, men den er på ingen måte så gjennomgripende at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, sier Narud.