Partene i lærerkonflikten er kommet til enighet om en avtale. Det betyr at streiken er over, nøyaktig tre uker etter at den trådte i kraft.

Utdanningsforbundet mener lærerne har funnet frem med sine krav.

— En tøff, men nødvendig streik har ført frem. Vi har klart å beholde fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb for elevene, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

Nå sendes avtalen ut på uravstemning blant medlemmene.

— Det er en gledens dag når streiken nå avsluttes og elevene kan komme tilbake på skolen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Vanlig skole fra tirsdag

Skolen vil først starte opp igjen tirsdag morgen for elevene, sier kommunaldirektør Anne Marit Presterud ved byrådsavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune.

AKSJONERTE: Lærerne tok for to uker siden oppstilling på flere gangbroer ved veiene inn til Bergen. Her sto de ved Lagunen.
MARITA AAREKOL

Hun sier Bergen kommune ønsket å komme i gang med undervisningen så fort som mulig, men fant ut at det ikke lot seg gjøre å starte opp før tirsdag morgen.

— Fra sentralt hold er det gått ut så mye informasjon om at det ikke blir oppstart før i morgen, så det er vanskelig å gjøre noe annet. Vi må sikre at vi når ut med informasjon til alle elevene, det ville vært synd om noen fikk begynne i dag og andre først i morgen, sier Presterud.

Hun sier elever og foresatte må følge med på skolenes hjemmesider for mer informasjon om skolestart. Det kan variere når elevene skal møte.

Det er gått tre uker siden 5500 lærere i ungdomsskoler og videregående skoler ble tatt ut i streik. Siden da er streiken trappet opp i flere omganger. Totalt er over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler blitt rammet av streiken.

— I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at barna skal få komme på skolen. Det har vært hovedgrunnen til at vi har gått enda en runde for å finne en løsning, sier KS-leder Helgesen.

Strid om arbeidstid

Lærernes arbeidstid har vært stridens kjerne. Partene er blitt enige om å i første omgang videreføre dagens avtale om arbeidstid i ett år til. Den nye avtalen som deretter vil gjelde, innebærer at ansvaret for organisering av arbeidstiden legges til den enkelte skole og kommune.

— Dette har vært et viktig prinsipp for oss som jobber for lokalt selvstyre. Derfor er vi glad for at lærerorganisasjonene har kommet oss i møte på dette, sier KS-leder Helgesen.

Ved uenighet om hvilken løsning for arbeidstid som skal velges, skal tvisten inn til lokale parter i kommune eller fylkeskommune. Blir ikke partene der enige, skal forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen gjelde.

Helgesen sier at partene har gått flere ekstrarunder for å bli enige.

— KS ville gjerne ha noe mer i avtalen, sånn er det vel for de fleste. Vi skulle gjerne ha et annet type resultat. Vi mener fortsatt at tilstedeværelse er et viktig punkt, sa hun.

Kunnskapsministeren: - På høy tid

Utdanningsforbundet mener avtalen inviterer til gode lokale prosesser og ikke vil føre til at lærerne blir overkjørt ved uenighet om arbeidstid.

— Hvis de ikke blir enige på skolene, går forslagene videre til kommunenivå. Hvis de heller ikke der blir enige, vil det være det forslaget med minst pålagt tilstedeværelse som vinner frem. Det betyr at lærerne kan gå inn i disse prosessene med trygghet for at de ikke vil kunne bli overkjørt til slutt, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver i en pressemelding at han er glad for at streiken er over.

— Det er gledelig at partene har kommet til enighet og at streiken nå er over. Dette er gode nyheter for elever, foreldre, lærere og skolen. Det er på høy tid at de over 100.000 elevene som har vært rammet endelig kan starte skoleåret for fullt, sier Isaksen.

- Streiken ga bedre avtale

Også Skolenes Landsforbund mener streiken har ført frem.

— Avtalen som ligger på bordet nå er betydelig bedre enn den vi sa nei til i mai, spesielt på arbeidstid hvor KS har blitt tvunget til retrett, sier forbundsleder Anne Finborud.

Hun legger til at de likevel ikke er helt fornøyde og mener at avtalen er dårligere på noen punkter målt opp mot dagens avtale.

— Denne konflikten har vist at KS ikke har den nødvendige kompetanse på skole. Nå må kommunene som skoleeiere lytte til lærerne lokalt og bidra til å bygge opp den tilliten KS har bygd ned, sier Finborud.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon sier at de ikke er hundre prosent fornøyde, men heller ikke så altfor misfornøyde.

— Det har vært en lang og tung konflikt. Det er viktig for oss at lærerne blir satt i sentrum av skolehverdagen, sa forbundslederen.

Resultatet av forhandlingene skal nå opp til uravstemming blant medlemmene i Utdanningsforbundet. Fristen for å stemme for medlemmene er 10. september.

Skulle lærerne nok en gang stemme nei, vil streiken gjenopptas.