— Dersom ikke Nav selv kommer med en avklaring, vil jeg stille et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) rett over ferien for å finne ut av dette, sier komitéleder Robert Eriksson (Frp) til Dagbladet.

33-åringen, som tidligere jobbet i barnehage på Grünerløkka i Oslo, ble registrert som arbeidsledig og fikk dagpenger fra februar 2008. En ettårig avtale om arbeidsavklaringspenger gikk ut tidligere i sommer, og Dagbladet skriver at de vet avtalen ble fornyet for tre uker siden av Navs lokalkontor i Oslo der 33-åringen har sin siste registrerte adresse.

Reglene sier at man både må bo og oppholde deg i Norge for å ha rett til arbeidsavklaringspenger. Dessuten må man sende meldekort hvert 14. dag - elektronisk, i posten eller ved personlig frammøte. Nav kan gjøre unntak for avklaringspengene i et EØS-land. Det er ikke Jemen.

Navs informasjonsavdeling opplyser til Dagbladet at Nav Kontroll og direktør Magne Fladby verken kan bekrefte eller avkrefte slike spørsmål på grunn av personvern og taushetsplikt. (©NTB)