Ifølge vinnerutkastet, som er laget av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg, skal fjellsiden gi plass til utsiktsveranda og ha rette, glattslipte flater med de avdødes navn inngravert. Men dette er ikke mulig å få gjennomført i fjellmassene i området, mener Foss Amundsen.

— Vil smuldre opp

– Bergartene er oppsprukne og porøse. De er svært dårlig egnet for den slags fasader, sier han til NRK.

Geologen beskriver berget som «en grushaug forkledd som en kolle», og reagerer på at ikke fagpersoner ble kalt inn før et vinnerutkast ble kåret.

– Å lage dette monumentet blir som å skjære i en haug med oppsprukken, myk småstein. Monumentet kan komme til å smuldre opp med en gang, sier Foss Amundsen.

Etter planene starter gravingen etter påske, for at minnesmerket skal stå ferdig til 22. juli 2015. Det er Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (Koro) som har ansvaret for utformingen av minnestedene i Regjeringskvartalet og på Sørbråten ved Utøya.

Skal undersøkes

Ifølge Koro-direktør Svein Bjørkås skal det gjøres geologiske undersøkelser på Sørbråten, og det ligger alternative løsninger i planen etter hvilken type grunnområde som er der.

– Vi er kjent med at det er vekslende steinkvalitet i området, men dette er for tidlig for oss å si noe om og det er kunstnerens sak. Han arbeider nå i forhold til entreprenører som skal gjøre de tekniske sidene ved dette. Disse undersøkelsene er ikke gjort, sier Bjørkås.

Uønsket av naboene

Flere naboer på Sørbråten ønsker imidlertid ikke det planlagte minnesmerket velkommen i sitt nabolag. Flere kaller vinnerutkastet en «voldtekt av naturen» og en «retraumatisering av dem som var uskyldige vitner til tragedien 22. juli», og 877 personer har til nå gitt sin støtte til Facebook-gruppa «Nei til minnesmerke på Sørbråten i Hole».

Jørn Øverby er en av naboene i området. Han har blitt hedret i statsråd for å ha reddet flere ungdommer 22. juli. Han bor rundt 100 meter fra stedet der minnesmerket skal være og frykter at dette vil bli en stor turistattraksjon som stedet ikke er dimensjonert for.

– Vi som bor på Utstranda og fikk 22. juli i fanget, ønsker ikke å se et så kraftig minnesmerke hver dag, når vi drar til og fra jobb, sier Øverby til VG.

Åpent møte

Juryleder i Koro, Jørn Mortensen, forteller at valget av minnesmerket er begrunnet med at det reflekterer tapet av de døde på Utøya.

AUF og den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har deltatt i kunstutvalget som har vurdert de ulike forslagene.

Koro vil etter planen holde et åpent møte i Hole 27. mars for å høre på de ulike synspunktene rundt minnesmerket.