— Jeg oppfatter at Ap er blitt desperat etter å få tilbake tillit i helsepolitikken. Da hjelper det ikke å endre folk, man må endre politikk, sier Høie til Aftenposten.

Mikkelsens avskjed

Uttalelsen er myntet på at administrerende direktør i Helse Sørøst, Bente Mikkelsen, fratrer stillingen til fordel for en jobb i Verdens helseorganisasjon.

Det har stormet i Helse Sørøst i flere måneder, og opposisjonen krever at den nye lederen rydder opp. Bent Høie vil imidlertid ikke gi vedkommende lang tid i lederstolen hvis Høyre vinner valget neste høst.

Ap vil bevare

— For Høyres del er vår politikk å legge ned de regionale helseforetakene når man har fått en helseplan som er etablert i Stortinget og man har etablert en alternativ organisasjon. Det mener jeg lar seg gjøre i løpet av neste stortingsperiode, sier Høie, som er Høyres helsetalsmann.

Aps mann i Helsekomiteen, Thomas Breen, har fortsatt tro på helseforetaksmodellen.

— Tidligere hadde vi ganske middels resultater på sykehusene. Nå har vi klart å få orden på økonomistyringen, påpeker han.

Er foretaksmodellen utgått på dato?