Aksjonen ble gjennomført på Gardermoen og på Alnabru i Oslo.

— Tollvesenet opplever at Storbritannia er det største avsenderlandet for forsendelser med nye psykoaktive stoffer til Norge, sier underdirektør Jørn Ferner Bergersen i analyseseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Også fra Nederland og Canada blir det beslaglagt mange forsendelser med narkotiske stoffer.

De fleste mottakerne av stoffene er menn mellom 20 og 30 år. De er bosatt i alle deler av Norge. Flere av mottakerne som ble avslørt i denne aksjonen, var ikke kjent av Tollvesenet fra før.