Det har nemlig Parkeringsklagenemnda bestemt, selv om Forliksrådet er av en annen oppfatning. I Asker fikk en bilist nylig medhold i to klager i Forliksrådet om at det er grei å legge parkeringslappen i en annen rute, så lenge den er godt synlig, ifølge Budstikka.

— Jeg er kjent med dommen, men vi har allerede en avtale å forholde oss til. Det er en avtale mellom Forbrukerrådet og parkeringsselskapene. Den sier at p-billett eller p-bevis skal være godt synlig gjennom frontruten, og det vil fortsatt gjelde etter dette, sier Leif N. Olsen.

På nemndas nettsider, i seksjonen med tittelen «Nytteløse klager», står det at «det nytter ikke å klage på en kontrollavgift (parkeringsbot) hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten».

— Det er altså den avtalen vi forholder oss til. Vi har lenge ventet på en felles forskrift, gjeldende for både kommunale og private parkeringsselskaper, som skal håndtere blant annet dette. Vi håper at et forslag til forskrift skal bli sendt ut på høring før sommeren, sier Olsen.