— Erfaringene fra nord bør kunne sette Norge i en posisjon som mekler i konflikten mellom Russland og den vestlige verden når det gjelder anneksjonen av Krim-halvøya og den urovekkende situasjonen i Øst-Ukraina, sier Navarsete i en pressemelding.

Den tidligere partilederen er Senterpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne.

— I en krise der europeiske stater er i ferd med å gå til krig mot hverandre er det viktig å stå sammen og medvirke til politiske løsninger som ikke eskalerer konfliktnivået ytterligere, anfører hun.

Navarsete viser til at Norge har særskilte erfaringer med samspill og utvikling i nord som det kan være god grunn til å trekke veksler på nå.

— Det er viktigere enn noen gang at dialogen med våre russiske naboer ikke forvitrer, men holdes ved like, poengterer hun.