En fersk kartlegging viser at 54 barn har fått sykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert med Pandemrix.

18 av dem er hittil tilkjent erstatning, skriver Vårt Land.

Ytterligere fire er tilkjent erstatning for skader de fikk som følge av selve sprøytestikket.

Norsk pasientskadeerstatning hadde i juni fått inn 206 krav om erstatning etter massevaksineringen med Pandemrix.

Foruten de 22 som har fått medhold, har 37 fått avslag. De resterende kravene er ikke ferdigbehandlet.