Mange barn mistrives i barnehagen

En ny norsk undersøkelse viser at mange barn ikke har det så bra i barnehagen som voksne liker å tro. En av tre fire- og femåringer forteller at de perioder ikke har det særlig godt i barnehagen.