• norsk_afghanistan_bredde.jpg FOTO: NORSOF Task Group

Venter bølge av skadede veteraner

Norske soldater som tjenestegjør i Afghanistan er yngre, bedre trent, men også utsatt for mer intense belastninger enn tidligere utenlandskontingenter. Det fører til flere skadde veteraner.