• Arkivfoto: Håvard Bjelland

Vernepliktige vil ha normal lønn

Soldater som er på førstegangstjeneste mener verneplikten i Norge kun kan overleve dersom de får tilnærmet normal lønn