Folk som tjener mye jobber mer frivillig

Sjansen for at folk tar på seg frivillig arbeid øker i takt med lønns- og utdanningsnivå, viser undersøkelse.