- Økologi er framtiden

Prinsen mener at økologisk produksjon er nødvendig i møte med klima- og fattigdomsproblemer.