Informasjonsdirektør Jon Berge i If etterlyser i første omgang en samfunnsendring, skriver VG.

— Det som er ille, er at vi ser at det er de samme områdene og gjerne også de samme husene som rammes hver gang, sier Berge.

Han mener derfor at folk ikke bør få bygge i områder som er mest utsatt.

— Men det ser ikke ut til at politikerne helt har tatt denne utviklingen inn over seg, sier Berge.

Han mener folk bør tenke seg om når de opplever at kjelleren fylles med flomvann både to og tre ganger. Da kan man ikke lenger si at det er snakk om en plutselig og uforutsett hendelse, mener han.

Samtidig forsikrer han om at den enkelte skal få hjelp nå.