Dette diskuteres i innspurten

Lekket foreløpig avtaletekst tyder på en liten innskjerping i forhold til København-avtalen.