Forskjellene minker

Inntektsforskjellene mellom rike og fattige har blitt mindre siden 2006