I alt var 46 personer involvert i de åtte møteulykkene som ble undersøkt av Statens havarikommisjon for transport. De 26 personene som omkom i disse ulykkene utgjorde rundt 5,5 prosent av de 470 som omkom i veitrafikken i Norge i 2008 og 2009.

Havarikommisjonen konkluderer med at bruk av trepunkts sikkerhetsbelte er det aller viktigste og mest effektive sikkerhetstiltaket, og mener at tre av de omkomne i ulykkene kunne ha overlevd hvis de hadde brukt bilbelte.

Kommisjonen slår også fast at det er svært viktig at bilbeltet festes riktig og at setet er i riktig posisjon, og mener at feil bruk av bilbelte førte til dødsfall eller skade hos fire av personene i undersøkelsen.

Det er også viktig at alle personene i bilen bruker bilbelte. To av personene døde som følge av skader påført av andre personer i bilen som ikke var sikret.

Flere av de omkomne og skadde i ulykkene ble truffet av løse gjenstander i bilen, noe som førte til et verre skadebilde i fire tilfeller.

Flesteparten av bilene som var involvert i ulykkene var det kommisjonen betegner som «påfallende gamle».

Statens havarikommisjon anbefaler i sin rapport blant annet at Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ved kjøretøykontroller og informasjonsarbeid legger vekt på riktig bruk av bilbelte og barneseter, og sikring av løse gjenstander og last innvending i personbiler.