• BØR TAPE PENGER: Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener Statkraft bør holde seg unna spekulasjon i klimakvoter fra fabrikker som produserer kjølegass. Når de først har gått inn på avtalen, bør de i alle fall ikke prøve å selge de "råtne" klimakvotene videre, mener han og andre miljøforkjempere. FOTO: SCANPIX

- Statkraft må ta tap for å bedre klimaet

Miljøforkjempere mener Statkraft bør kaste kjølegasskvotene, for slik å hindre større CO2-utslipp selv om det gir et økonomisk tap.