Tvinger Frp til åpenhet

Stortingets presidentskap ber om fullt innsyn i skattesaken mellom Frp og ligningsmyndighetene. De vil kontrollere at Stortingets bevilgning er brukt på en lovlig måte.