Bokføring koster mest

Bokføring og revisjon er den desidert tyngste utgiften for bedriftene. Regjeringen vil likevel ikke fjerne revisjonsplikten for de minste.