I august i fjor flyttet Tine all produksjon av smør til Tine Verdal. I den anledning ble det nye anlegget for produksjon av smør testet. Testfasten resulterte i en feilproduksjon på 60 tonn smør. Dette ble lagt på fryselager, skriver Aftenposten.

I løpet av høsten har Tine samlet opp ytterligere 10 tonn feilprodusert smør ved samme sted.

Det som ligger på lager skal nå gradvis smeltes om og legges inn i ny produksjon av smør, opplyser Tines informasjonsavdeling.

Meieriet i Verdal skal årlig produsere 8.000 tonn smør. Da smørkrisen rammet landet for alvor før jul, opplyste Tine at selskapet skulle importere 140 tonn.