I Fafo-rapporten slås det fast at i store deler av bransjen er det useriøsitet og sosial dumping som råder, skriver Dagbladet.

Tallene gjelder for hele landet og viser at etter 948 tilsyn er det påpekt 2.590 reaksjoner fra Arbeidstilsynet. Samtidig anslår Skatteetaten at bransjen omsetter svart for nærmere 3 milliarder kroner.

Mange brudd

— Antall brudd på lovverket ligger høyt. Det er snakk om vesentlige mangler på arbeidskontrakter, arbeidstid og overtid, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Blant det de uanmeldte kontrollene har avdekket, er mangelfulle arbeidsavtaler, arbeidstid som ikke registreres på hver enkelt arbeidstaker, kritikkverdige boforhold og ulønnet overtid.

Svart arbeid

Rapporten inneholder også en spørreundersøkelse både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Der svarer rundt 30 prosent av arbeidstakerne at de ikke har arbeidsavtale som regulerer arbeidstiden, mens blant arbeidsgiverne nevnes svart arbeid og unndragelse av moms som de hyppigste lovbruddene.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier til avisen at han nå ønsker færre varslede kontroller og at han foretrekker uanmeldte og overraskende kontroller.