LO-leder Gerd Kristiansen aksepterer ikke at NHO-direktør Kristin Skogen Lund blankt avviser å snakke om tariffesting av pensjonsordninger. Hun foreslår nå å dele hovedoppgjøret til våren i to nivåer. I en slik modell går Fellesforbundet som vanlig foran og forhandler om lønn og andre momenter med Norsk Industri, mens pensjonsspørsmålet løftes opp til forhandlinger mellom hovedorganisasjonene, ifølge VG.

— Det er en løsning LO og NHO har brukt før, sier Kristiansen.

LO-kongressen har vedtaksfestet at tjenestepensjon skal sikres gjennom tariffavtalene og lønnsoppgjøret. Fullstendig uaktuelt, ifølge Lund.

— Vi har lang tradisjon for at LO og NHO makter å prate sammen. Vi aksepterer ikke at NHO fraviker det, sier Gerd Kristiansen.

Hun poengterer at LO ikke krever tariffestet tjenestepensjonsordning på plass allerede i årets oppgjør, men at organisasjonen vil starte en diskusjon om en best mulig ordning, «både for NHO og våre medlemmer»

Ifølge VG har den nye NHO-direktørens noe tøffe tone, samt dramatikken under mellomoppgjøret som nesten endte i streik sist vår, skapt «litt kluss» på linjen mellom de to lederne.

— Vi ser en helt annen lederskikkelse i Skogen Lund enn vi har vært vant til fra NHO. Jeg tror hun raskt bør se at det er bedre med dialog enn konfrontasjon, sier er LO-kilde.