Striden om asylbarna har i lang tid forsuret forholdet mellom regjeringen og de to støttepartiene på Stortinget, særlig Kristelig Folkeparti. Da regjeringspartiene inviterte de to til oppklarende samtaler i Nydalen tirsdag, var det ventet at denne saken ville få stor plass. Det fikk den ikke.

— Den var ikke en premiss for dette møtet. Vi valgte å se fremover, og vi gikk ikke i detaljer i enkelttema, sa statsminister Solberg til BT i Stortinget onsdag. Da møtte hun til den åpne spørretimen med opposisjonen. Heller ikke her var asylbarna tema.

Ble nevnt

KrF-leder Knut Arild Hareide bekrefter langt på vei Solbergs fremstilling av maratonmøtet i Nydalen. Men han legger til:

— Både vi og Venstre nevnte saken i våre innlegg. Jeg sa at de sakene Bergens Tidende har avdekket om hjemsendelsen av de lengeværende asylbarna, har vært av de vanskeligste sakene vi har hatt mellom oss og regjeringen. Men det ble ingen debatt om dette, eller forsøk på å finne løsninger.

— Hvorfor ikke, når saken har gnagd slik på samarbeidet?

— Det ville ikke være rett å ta opp denne konkrete saken når ikke fagstatsråden var til stede.

— Så dere diskuterte ikke enkeltsaker, som søndagsåpne butikker, som også er en konfliktsak mellom dere?

— Nei. Skulle vi funnet løsninger på enkeltsaker, måtte vi sittet mange uker i Nydalen, sier Knut Arild Hareide.

Siv orienterte

Det var budsjettarbeidet som tok mest tid da de fire partiene møttes, 17 måneder etter forrige samling. Etter det BT forstår holdt finansminister Siv Jensen den samme innledningen som hun skal presentere for hele regjeringen når de møtes til første budsjettmøte neste uke. Dermed fikk KrF og Venstre den samme bakgrunnsinformasjon som samtlige statsråder får mandag, ved starten av regjeringens budsjettarbeid.

Den inneholdt blant mye annet anslag for sysselsetting og forventede oljeinntekter for budsjettåret 2016. Etter det BT erfarer var det ingen som fikk hakeslepp eller bakoversveis av finansministerens redegjørelse.