— Jeg vil mane til edruelighet. All erfaring tilsier at man ikke kan bruke enkeltepisoder som begrunnelse for store endringer. Jeg vil advare mot å ukritisk bruke terroren som et bakteppe for en diskusjon om generell bevæpning, sier Tajik til Klassekampen.

Norsk politi er i dag midlertidig bevæpnet som følge av økt terrorfare. Justisdepartementet besluttet forrige uke at bevæpningen av politiet skal forlenges til 12. april.

- Reddet liv i Danmark

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund uttalte til Adresseavisen søndag at generell bevæpning av politiet i Danmark reddet liv i forbindelse med terrorangrepene i Danmark. Han mente hendelsen underbygger politiforbundets hovedargument om å gjøre bevæpningen permanent i Norge.

Bolstad moderer imidlertid uttalelsen overfor Klassekampen mandag.

— Vi skal ikke bruke argumenter som er feil eller unyansert i debatten om bevæpning, sier han.

— Vårt argument er først og fremst responstid og at tjenestemennene skal være bekvemme med å bruke våpnene.

- Snikinnføring

Aps Hadia Tajik får støtte i sitt syn fra KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

— Å bruke hendelsene i Paris og København for å snikinnføre generell bevæpning av politiet er vi sterkt imot, sier han til Dagsavisen.

Også Venstre og SV er kritisk til at justisminister Anders Anundsen (Frp) endret politiets våpeninstruks til politiet uten å ta dette opp i Stortinget.

Høyre og Frp er for generell bevæpning av politiet, men har flertallet på Stortinget mot seg.

Sivilt preg

Politiets sivile preg må bevares så langt det er mulig, også i en tid med økt terrorfare, skriver Aftenposten i en lederartikkel tirsdag.

«Det finnes solid dokumentasjon for at et bevæpnet politi fører til økt bevæpning i kriminelle miljøer og farlige skyteepisoder», skriver avisen.

Også Dagbladets lederartikkel tirsdag tar for seg debatten om bevæpning av politiet.

Angrepet i København har liten relevans i det prinsipielle spørsmålet om bevæpning av norsk politi, skriver avisen.

«Norsk politis sivile preg er et privilegium av umistelig verdi, og det er mildt sagt urovekkende at en justisminister ikke har respekt for historie og norsk tradisjon», mener avisen.