Politiet har de tre siste årene mottatt mellom 6.500 og 7.000 anmeldelser innen økonomisk kriminalitet per år.

Økokrim håndterer de største og mest kompliserte sakene. I fjor påtok Økokrim seg 25 nye saker og fikk 31 rettskraftige avgjørelser. Ikke nok, mener Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

— Økokrim ønsker at både vi og økoteamene i politidistriktene tar tak i flere straffesaker. Dette dreier seg om både kapasitet og kompetanse. Økokrim håper på færre og større økoteam i distriktene som vi kan jobbe bedre sammen med enn i dag. Vi har store forventninger til den kommende omorganiseringen av politiet, sier Schea til Dagens Næringsliv.

Justisdepartementet opplyser at Stortinget får oversendt regjeringens politireform-forslag til behandling i neste måned. Saken har blitt utsatt flere ganger.