— Om dette er et rykte eller helt konkrete opplysninger vet jeg ikke. Men uansett er det helt forkastelig og i dårlig stil, og noe politiet ser svært alvorlig på, sier politioverbetjent Ole Magnus Jensen i Asker og Bærum politidistrikt til Budstikka.

Det var politiet i Halden som kontaktet politiet i Asker og Bærum etter tips fra russ i Halden. Russen politiet har snakket med i Bærum sier de ikke kjenner til den angivelige og uoffisielle russeknuten.

— Vi har tatt kontakt med ønske om at russen får til en selvjustis og at de selv slår ned på dette. Det er helt sikkert noen som vet hvem som står bak, sier Jensen.