Felles ankebehandling i Baneheia-saken

Det blir felles rettssak for de barnedraps-dømte Viggo Kristiansen (22) og Jan Helge Andersen (21) når anken kommer opp for lagmannsretten.