Ousland legger ut på ny solotur

Børge Ousland skal i februar prøve å bli første mann i verden som går alene på ski fra Russland, over Nordpolen til Canada.