Mot løsning på trykkerikonflikten?

Oslo (NTB): Formannen i Aftenpostens Grafiske Klubb, Gunnar Nordby, kom i dag hjem fra København og gikk direkte i møte med Norsk Grafisk Forbund.