Får ikke leie skole under toppmøte i Oslo

Politiet og brann- og redningsetaten ønsker ikke at skoler blir leid ut til demonstranter under Verdensbankens toppmøte i Oslo i juni. Én leiekontrakt er nå annullert.