Godværet fører til flere drukningsulykker

Det var en svak økning i antall drukningsulykker i sommermånedene i år, med 46 omkomne i år mot 39 i fjor. Det gode været har ført til mer båt- og badeaktivitet.