Byr Giske kamp på kniven

Stadig flere i Arbeiderpartiet krever to kvinner som nestledere. Tidligere justisminister Grete Faremo og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er hete kandidater.