Andersen satser på bonus i Høyesterett

Klokka 09.15 i dag startet Høyesterett behandlingen av Jan Helge Andersens straffeutmålingsanke. Andersen satser på at rikets øverste dommere skal gi ham en bonus for tilståelsen.