Godal: - Ingen tiltak etter bruk av utarmet uran

Det er ikke grunnlag for å sette i verk særskilte tiltak overfor militært personell som har vært utsatt for utarmet uran i Kosovo. Det fastholdt forsvarsminister Bjørn Tore Godal da han redegjorde for saken i Stortinget torsdag.