Nytt gigantfelt ved Ormen Lange

Undersøkelser som er foretatt nord for Ormen Lange-feltet gir forhåpninger om et nytt gigantisk olje— og gassfelt i Norskehavet.